Từ 1/7 cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới, mẫu cũ chỉ cấp trong trường hợp này

Từ ngày 1/7, các đơn vị chức năng sẽ bắt đầu cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới cho công dân.

You may also like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.