Thứ đồ giải khát rẻ hều ở Việt Nam được người nước ngoài ca ngợi là “người hùng thầm lặng”

Thứ đồ giải khát rẻ hều ở Việt Nam được người nước ngoài ca ngợi là Cây bút Matthew Pike của trang theculturetrip.com khẳng định: “Trà đá Việt Nam sẽ không bao giờ lỗi mốt”.

Bình loạn

%d bloggers like this: