Shiba Inu mất 30.000 người nắm giữ do giá SHIB giảm dần

Số lượng người nắm giữ SHIB đã giảm 32,832 người nắm giữ vào ngày 17 tháng 3, sau khi tăng ổn định trong ba tháng, theo dữ liệu từ CoinMarketCap.

Dữ liệu từ CoinMarketCap cho biết, từ ngày 16 tháng 3 đến ngày 17 tháng 3, số lượng địa chỉ duy nhất trên mạng đã giảm từ 1.199.453 xuống 1.166.621, tương ứng với việc giảm các giao dịch trực tuyến trên mạng trong tháng thứ tư liên tiếp. Từ tháng 1 đến tháng 2 năm 2022, số lượng giao dịch trên chuỗi giảm từ 283,268 xuống 257,003.

Theo Google Trends, số lượng người dùng tìm kiếm cụm từ “Mua Shiba Inu” đã giảm từ mức cao nhất là 100 vào ngày 30 tháng 11 năm 2021 xuống còn 3 vào ngày 20 tháng 2 năm 2022. Từ ngày 28 tháng 1 đến ngày 3 tháng 2 năm 2022 , SHIB đã mất 4.223 địa chỉ từ 1.161.662 xuống 1.157.438, kết thúc đà tăng trong ba tháng về số lượng chủ sở hữu bắt đầu vào tháng 11.

Nền tảng phân tích IntoTheBlock cho thấy 95% Hodlers đã sở hữu SHIB từ một tháng đến mười hai tháng, cho thấy tâm lý dài hạn tăng, trong khi tâm lý ngắn hạn có vẻ giảm. Bảy mươi chín phần trăm SHIB đang lưu hành được nắm giữ bởi những người nắm giữ lớn từ 100 nghìn USD trở lên.

https://tintucbitc0in.blogspot.com/2022/03/shiba-inu-mat-30000-nguoi-nam-giu-do.html

You may also like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.