Dự trữ Stablecoin trên sàn thanh toán đạt ATH mới, nó có ý nghĩa gì so với giá của Bitcoin?

Dữ liệu trên chuỗi cho biết dự trữ stablecoin đã đạt ATH mới, đó là ý nghĩa sâu sắc của điều này đối với giá Bitcoin dựa vào tài liệu trong quá khứ.

Dự phòng STABLECOIN TRÊN toàn bộ các SÀN giao dịch ĐẠT ATH MỚI

Như đã chỉ ra bởi một bài đăng trên CryptoQuant, dự trữ stablecoin của cả những sàn giao dịch đã tăng dần đều và đạt đến ATH mới. Mô hình trong quá khứ của chỉ báo có thể giúp Dự kiến giá Bitcoin sẽ di chuyển như thế nào tiếp sau.

Dự trữ stablecoin của tất cả những sàn giao dịch thanh toán là một số trong những liệu giám sát và đo lường số lượng stablecoin hiện có trên tất cả những sàn giao dịch thanh toán tập kết.

Khi giá trị của chỉ báo này tăng đều, điều này tức là nhiều stablecoin đang rất được gửi đến các sàn giao dịch thanh toán để sở hữ nhiều chủng loại tiền điện tử khác ví như Bitcoin hoặc các chủ đầu tư của dự án đang rút khỏi các Thị trường biến động để chuyển sang fiat.

Dự trữ stablecoin có Xu thế giảm có nghĩa là các đồng tiền này đang rất được chuyển vào ví cá thể hoặc được chuyển đổi sang tiền điện tử khác ví như BTC.

Giá Bitcoin so với dự trữ Stablecoin

Dự trữ stablecoin của tất cả các sàn thanh toán đều tăng | Nguồn: CryptoQuant

Khi suy xét biểu đồ trên, có hai đặc điểm hấp dẫn trở nên rõ ràng. Thứ nhất là nguồn cung stablecoin Hình như tăng đều khi chi phí Bitcoin chạm đáy.

Hành vi này còn có ý nghĩa khi các chủ đầu tư dự án chăm sóc muốn đổi khác vị trí của mình trên Thị Trường để phản ánh xu hướng Giảm ngay.

Đặc điểm khác là ngay sau khoản thời gian sự tăng dần đều xảy ra, dự trữ stablecoin bước đầu giảm và giá của BTC ban đầu tăng đều.

Xu hướng này đã xẩy ra hai lần vào tháng này. Nếu đó sự thật là một mô hình, thì giá Bitcoin sẽ tăng ngay hiện giờ, ít đặc biệt là trong ngắn hạn, vì chỉ báo này đang cho thấy một mức tăng nhiều lớn vào thời điểm hiện nay.

You may also like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.