5 câu nói của cổ nhân vạch rõ tài vận, phúc phần trong đời người

Đăng thường bát tài lượng, đai thường ma tài khoái

Đèn thường khêu thì sáng, dao thường mài thì sắc. Cần cù bù thông minh là lời dạy hết sức hữu dụng, chịu khổ một phần, tài năng một phần. Chăm khêu đèn thì đèn sẽ sáng, chăm mài dao thì dao sẽ sắc. Dù thông minh thế nào cũng không thể thiếu được sự nỗ lực.

Đại phú do mệnh, tiểu phú do cần

Đại phú quý là do mệnh, tiểu phú quý nhờ cần cù. Mỗi người đều chăm chỉ thì chắc sẽ được tiểu phú quý. Nhưng muốn đại phú quý thì cần xem vận mệnh của bạn thế nào. Trong mệnh có thì cuối cùng sẽ có, trong mệnh không có thì chớ có cưỡng cầu. Dốc lòng vì thế sự, làm tốt vận sự của ình thì mọi chuyện còn lại cứ để tùy duyên.

11EA20E7-ACAB-41E2-843F-CEF5688D6D6E


Cần kiệm trì gia phú, khiêm cung thọ ích đa

Cần kiệm thì gia đình mới phú quý, khiêm nhường, cung kính thì thọ ích mới nhiều. Phú quý chỉ có hai con đường, thứ nhất là mở rộng tài nguyên, thứ hai chính là biết tiết chế nguồn lực. Một người chỉ cần không lười nhác thì nhất định sẽ kiếm được tiền.

Tài do đức dưỡng, trí tùy tâm sinh

Người muốn kiếm tiểu tài thì dựa vào sức, kiếm đại tài thì lại phải dựa vào đức. Người mà đức không nhiều, tâm không thiện thì chẳng thể có được đại tài.

Cổ nhân có câu: “Hậu đức tải vật”, chỉ một người có đức đủ lớn mới có thể dung chứa được vạn vật. Muốn kiếm tiền, muốn phát tài thì trước tiên tu dưỡng tâm tính bản thân. Một người chỉ khi có đủ đầy đức hạnh thì mới có được tài phú tròn đầy.

Trên đời không có việc gì khó, khó là khó ở lòng người, có tâm ắt có hành động, có yêu ắt có phó xuất, có mơ ước ắt có hy vọng. Con người nhẫn nại bao nhiêu thì có được sức chịu đựng bấy nhiêu, có định lực bấy nhiêu, mấu chốt cũng lại là ở chỗ dụng tâm. Tâm chân thành, trời kính đất nể, người tương thân mọi việc thuận dòng.

Thà nghèo mệnh, chứ không nên nghèo tướng

‘Tướng nghèo’ ở đây được hiểu là người không rộng rãi, không phóng khoáng. Trái lại, người có ‘tướng giàu’ thì dù sinh ra trong cảnh cơ hàn vẫn rất hào sảng. Muốn biết một người tướng nghèo hay là tướng giàu thì phải xem khí chất của họ.

Xuất thân từ nghèo khó không đáng ngại, nhưng nếu vì nghèo khó mà làm mất đi ý chí, mất lòng tự trọng cùng sự rộng lượng, lòng dạ trở nên ích kỷ, hẹp hòi thì mới đáng sợ. Người nghèo tướng thì dù có tiền bạc đầy nhà cũng bị người đời chán ghét, bạn bè xa lánh.

Còn người nghèo mệnh thì có thể thông qua sự tu dưỡng bản thân, nỗ lực làm việc, hành thiện tích đức mà dần bồi đắp để cải biến vận mệnh của mình.

You may also like

1 phản hồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.